zakukala e kukuvitsa
zakukala是一只美丽的杜鹃
Uh Rano mi, rano za Gergiovden
早啊(zakukala),早啊圣乔治
kato kuka, kakvo li duma
她是杜鹃,她在说什么?
mladi momi i nevesti
年轻女孩和新娘(保加利亚传说杜鹃象征鲁莽的爱)
kato kuka, rano mi rano
她是杜鹃,早起的杜鹃
kako duma na Gergiovden
她对圣乔治说什么?

Na Gergiovden, rano mi rano
啊圣乔治,早啊
Rano mi rano
早啊,早
Kato zakukala e rano
她早起了
Rano, zakukala e rano
早啊,杜鹃你早
Rano, za Gergiovden rano
早啊,圣乔治早
Kukala Gergiovden
她在歌唱圣乔治Kato zakukala e rano
她早起了
Rano, zakukaka e rano
早啊,杜鹃早
Rano, za Gergiovden rano
早啊,圣乔治早
Kukala Gergiovden
她在歌唱圣乔治
Zakukala rano mi rano
早啊zakukala
Zakukala rano mi rano
早啊zakukala
Rano rano kukovitsa e!
早睡早起的杜鹃!
Rano kukovitsa e kuko rano
她就是早起的杜鹃
Zakukala e kukuvitsa
zakukala是一只美丽的杜鹃
Uh Rano mi, rano za Gergiovden
早啊(zakukala),早啊圣乔治
Kato kuka, kakvo li duma
她是杜鹃,她在说什么?
Mladi momi i nevesti
年轻女孩和新娘
kato kuka, rano mi rano
她是杜鹃,早起的杜鹃
Kato duma na Gergiovden
她对圣乔治说什么?
Na Gergiovden, rano mi duma
啊圣乔治,早啊
Rano mi rano
早啊,早
Kato zakukala e rano
她早起了
Rano, zakukala e rano
早啊,杜鹃你早
Rano za Gergiovden rano
早啊,圣乔治早
Kukala Gergiovden
她就是圣乔治kato kuka, kakvo li duma
她是杜鹃,她在说什么?
kato kuka, kakvo li duma
她是杜鹃,她在说什么?
kato kuka, kakvo li duma
她是杜鹃,她在说什么?
kato kuka, kakvo li duma
她是杜鹃,她在说什么?Kato zakukala e rano
她早早地起来
Rano, zakukala e rano
早啊,杜鹃你早
Rano za Gergiovden rano
早啊,圣乔治早
Kukala Gergiovden
她就是圣乔治
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。